Menu
Obec Černvír
obecČernvír

.

.

Zelenina JUVITA bude pravidelně jezdit v sudé  týdny -v pondělí od 12.50 - 13.00 hod. před KD. Případné změny budou ohlášeny.

Vítání občánků

Vážení rodiče,   

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) v případě zájmu, prosím vyplňte přihlášku k účasti slavnostního obřadu "Vítání občánků".

Formulář přihlášky je možné si vyzvednout přímo na obecním úřadu v Černvíru. Další pokyny jsou uvedeny přímo v přihlášce.