Menu
Obec Černvír
obecČernvír

.

.

Zelenina JUVITA bude pravidelně jezdit v sudé  týdny -v pondělí od 12.50 - 13.00 hod. před KD. Případné změny budou ohlášeny.

Důležité informace - ODPADY

Svoz odpadů z popelnic probíhá každý sudý týden VE STŘEDU.

Obec je zapojena do projektu ZELENÁ OBEC. U kontejnerů v blízkosti kulturního domu je umístěn sběrný box, do kterého můžete vkládat níže uvedený elektroodpad:

 • hračky,
 • nářadí,
 • toustovače,
 • fény,
 • zářivky,
 • telefony,
 • baterie,
 • klávesnice,
 • CD, DVD,
 • kalkulačky.

Od 1.1.2020 je povinností obce mít zajištěnou likvidaci použitých kuchyňských olejů a tuků z domácností obyvatel. Sběrná popelnice je umístěna taktéž u KD.

 • Kuchyňský tuk a olej po vychladnutí nalijte přes sítko trychtýřem do PET láhve, řádně uzavřete a odneste do sběrné popelnice.

I nápojové kartony patří do plastových žlutých pytlů !!!

Od 1.7.2020 je u KD umístěn kontejner na drobný kovový odpad.

Do kontejneru patří:

 • kovové obaly od potravin (plechovky, konzervy, železo...),
 • hliník a nápojové plechovky z něj vyrobené,
 • hliníková víčka (od jogurtů...),
 • hliníkové obaly od potravin,
 • alobal,
 • kovové zátky,
 • víčka,
 • krabičky,
 • tuby,
 • hřebíky,
 • šroubky,
 • kancelářské sponky,
 • drobné kovové odpady a další...